Văn bản pháp luật

Thông báo đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016

Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 10:55
Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công…